หน้าแรก
กระดานข่าว
บล็อก
บทเรียนออนไลน์
ลงทะเบียนชุมนุม
ยื่นคำร้อง
ตรวจสอบผลการเรียน
  ขณะนี้คุณกำลังใช้งานทดสอบระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป  


ทดสอบระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป

          ระบบที่เราเปิดให้ทดสอบในปัจจุบันนี้มัอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ
 
                 • ลงทะเบียนชุมนุม[ต้องการทดสอบระบบคลิกที่นี่]
                 • ยื่นคำร้อง [ต้องการทดสอบระบบคลิกที่นี่]
 
         ท่านที่ต้องการทำการทดสอบระบบสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านบนเพื่อเข้าทำการทดสอบระบบได้
ทันที และในส่วนของระบบที่เหลือทางผู้พัฒนาจะเปิดให้่ทำการทดสอบหลังการปรับแต่งเสร็จสิ้นครับ

         Username และ Password ที่ใช้ในการทดสอบระบบ
 
                 • Student User
                            Username : 10000
                            Password : student
 
                 • Teacher User
                            Username : 999
                            Password : teacher
 
                 • Administrator
                            Username : admin
                            Password : admin


ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ผู้พัฒนาระบบ

 
SourceForge.netCreative Commons License
© 2010 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป
All rights reserve