หน้าแรก
กระดานข่าว
บล็อก
บทเรียนออนไลน์
ลงทะเบียนชุมนุม
ยื่นคำร้อง
ตรวจสอบผลการเรียน
  ขณะนี้คุณกำลังใช้งานระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป  


ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป

          ระบบเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูปเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ ของโรงเรียน
ระบบเว็บไซต์นี้ใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรม Student'44 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนทุกแห่ง
ใช้งานอยู่แล้ว ระบบเว็บไซต์นี้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆหลายส่วน คือ
 
                 • หน้าต้อนรับ
                 • หน้าแรก
                 • กระดานข่าว (เว็บบอร์ด)
                 • E-Learning
                 • ลงทะเบียนชุมนุม
                 • ยื่นคำร้อง
                 • ตรวจสอบผลการเรียน
                 • สมัครเข้าศึกษาต่อ
                 • ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
                 • และจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

 
         ทางผู้พัฒนามีจุดประสงค์ในการสร้างระบบนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทต่างๆใน
การสร้างเว็บไซต์ให้่กับโรงเรียน ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถติดตั้งได้ง่าย
มีความเสถียรสูง สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลต่ำ จึงไม่จำเป็น
ต้องใช้งานเซิฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้งานกระดาษลง
ได้อีกด้วย เนื่องจากระบบนี้สามารถตรวจสอบผลการเรียนและยื่นคำร้องใดๆผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่ง
โดยทั่วไป ถ้านักเรียนต้องการตรวจสอบผลการเรียน ทางโรงเรียนจะมีการออกใบผลการเรียนให้ และ
หากนักเรียนต้องการยื่นคำร้องใดๆ โรงเรียนจะก็จะใช้การเขียนใบคำร้อง ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการใช้งาน
กระดาษทั้งสิ้น จึงไม่เหมาะเท่าไรนัก หากกระดาษเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว และไม่ เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควร

ท่านที่มีความสนใจสามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่

 
SourceForge.netCreative Commons License
© 2010 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป
All rights reserve